הזמנה מראש
כ"ק האדמור רבי שלום אביחצירא זצוק"ל

9 כרכים

כלי כסף - זהב שבא - כף אחת - מליץ טוב - דברי שלום

600 ש"ח

במקום 800 ש"ח !

התשלום בקבלת ספרים

המחיר לא כולל משלוח